vrijdag 19 februari 2016

Schrijver in de kijker: Erling Jepsen

"Gauw is dood, maar langzaam leeft nog." 
(uit "Vreselijk gelukkig")

Erling Jepsen (Gram, Jutland, 1956) is een Deense auteur, die we leerden kennen in 2008 met zijn ontroerende roman De kunst om in koor te huilen. Daarin laat de auteur de wereld zien, zoals die zich boven het hoofd van een elfjarig jongetje afspeelt. Kinderen kunnen soms situaties vatten die volwassenen amper begrijpen. Het kleine, nietsvermoedende jongetje becommentarieert het dorpsleven met een kinderlijk enthousiasme dat walging subtiel ombuigt tot onschuldige humor.

In het vervolg Met oprechte deelneming (2010) is hetzelfde jongetje een volwassen man geworden.

Jepsen geeft in beide romans gestalte aan de kilheid en oppervlakkigheid waarmee in een besloten dorpsgemeenschap met gevoelens omgegaan wordt. Veel blijft onuitgesproken en problemen worden zoveel mogelijk toegedekt omwille van de schone schijn. In een dergelijke omgeving heeft elk personage wel wat te verdringen om te kunnen overleven. Ze gaan er allemaal op hun eigen manier mee om. Je rebelleert, je wordt gek of je sluit je op in dagdagelijkse huiselijke routines en verzuchtingen, zoals de moederfiguur die heel tragisch wordt neergezet. De moeilijke vader-zoonrelatie en het zwaar beladen thema van seksueel misbruik worden hier voor een stuk verpakt in een moderne streekroman, waarin de auteur ook afrekent met de benepen mentaliteit in zijn geboortestreek.

Deze twee romans werden internationale publiekslievelingen, net als Vreselijk gelukkig (2009) en De kop is eraf (2012).

In De kop is eraf valt de luchtige manier op waarmee Jepsen de meest beklemmende en gruwelijke feiten neerschrijft: alsof er niets aan de hand is en alles uiteindelijk alleen maar banaal is.

Over Vreselijk gelukkig (verfilmd als Terribly Happy) moest ondergetekende enkele jaren geleden na het lezen het volgende kwijt op deze blog:

“Alle superlatieven schieten te kort om deze knappe roman te beschrijven. Het grappigste boek dat ik sinds lang gelezen heb! Hilarisch, grotesk, filmisch, hallucinant, wrang, zwart-komisch en toch op een ontregelde manier ook ontroerend. Een humoristische topper met weerhaakjes. Erling Jepsen rules!"

Voor zijn nieuwste roman, Uit het dagboek van een konijnenfokker, ontving Jepsen de prestigieuze dr Romanprisen 2014.

In zijn eigenzinnige logica, zwarte humor en aangrijpende personages herkent de lezer direct de unieke stijl van Jepsen, die ons keer op keer in lachen of in huilen doet uitbarsten – of allebei tegelijk.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten